LumpineeBoxingStadium of Japan
     Ranking of May.2019

Fly Weight 50.80Kg (112p)
Champion
Kazuki Osaki(Oishigym)
1 Hiramatsu Yuu(Okayamagym)
2 Hanaoka Ryu(Hashimoto Dojo)
3 Shirahata Yusei(Hashimoto Dojo)
4 Yamada Koyata(Ceaser Gym Asakusa)
5 Matsuda Toranosuke
6 Namai Seiya(Pogona Club Gym)
7 Maeda Iori(Hokuryuukaikimitsu Gym)
8 Tateshima Idomu(Asshi Project)
9  Sato Makuto(SaenchaiMuaythaiGym)
10  Arai Kota(OZ Gym)

Bantam Weight 53.52Kg (118p)
Champion
Yudai Sasaki(Shobukai) Win by
Arashi Fujihara(Bungelingbay Spirit)

Issei Yonaha(Saenchai MuayThaiGym) 2019.2.24
1 Iwanami Yuya(Hashimoto Dojo)
2 Yuki Kojima(NFG)
3 Takayuki Komamura(Saenchai Muay THai Gym)
4 Arashi Fujihara(Bungelingbay Spirit)
5 44・Yuu・Rivibal(Rivival Gym)
6 Ryo Watanabe(Bufuan)
7 Sasaki Yudai(Shobukai)
8 Takaaki Hayashi(TSK Japan)
9 Ryo Watanabe(Bufuan)
10 Ryoji Imai(Pogona Club Gym)


Feather weight 57.15Kg (126p)
Champion
Shoki (Okayama Gym)
1 Noway(NextLevel Shibuya Gym)
2 Kazu(GT Gym)
3 Narusawa Ry(SRC)
4
5 Masashi Tanaka(JoshumatsuiGym)
6 Tomo(BringitonParaestoraAyase)
7 Ooyama Takuya(Inspired Motion)
8 Tomoyuki Maruyoshi(Kuramitsu Muay ThaiGym)
9 Teru(Shobukai)
10 Yamada Tatsuya(Hokuryuukai Kimitsu G


LightWeight 61.23Kg (135p)
1 Miyabi Shunsuke(Phoenix Gym)
2 Shota SaenchaiGym(SaenchaiMuayThaiGym)
3 Ken Sakurai(Hard Worker9
4 Junya Kasahara(Fortis Shibuya Gym)
5 Nishiki Kazumichi(Golden Glove Gym)
6 Haneda Sakon(Kamenoko Dojo)
7 Kongenchai-S Gym(S-Gym)
8 Katsushi Muranaka(Brizzard Gym)
9
10  


Welter weight 66.68Kg (147p)
Champion 
Tomo Kiire(NextLevel Shibuya Gym)
1 Taisei(Okayama Gym)
2 Masashi Hirano(Inspired Mottion Gym)
3 Jin Hirayama(Saenchai Muaythai Gym)
4 Shigemune(TSKJapan)
5
6 Kei Kakinuma(Pogona Club Gym)
7 Kengo Kokai(HardsWorkOut Gym)
Meri UMaki(Okayamagym)
Kakushi Takagi(Okayama Gym)
10   

Middleweight 72.57Kg (160p)         
Champion  
Takuya Imamura(Cross Point Kichijouji Gym)
1 Aoyagi Go
2 Ji Hoon-Lee(Inchon Jung Woo Gym)
3
4
5
6
7
8
9
10

SuperFly Weight 52.16Kg (115p)
Champion
Takayuki Saenchaigym win by point
Yuya Iwanami(Hashimoto Dojo)17.7.2016
1 Takuma Ohta(ShinkoMuayThai Gym)
2 Shotaro(Next Level Shibuya Gym)
3 Hitoshi Sato(Shinjuku Sport Gym)
4 Seigo(Inspired Motion)
5 Kato Yosuke(Team Dragon)
6
7 Hagiwara Shuta(Eiwa Sport Gym)
8 Pon Chan(OZ Gym)
9 Yusuke Izukawa(Inspired Motion)
10

SuperBantamweight 55.34Kg (122p)
1 Watanabe Yuta(PK MuayThai)
2 Kyohe GoldlifeGym(Gold Life Gym)
3 AsahiPKSaenchaigym(PKSaenchaiMuayThaigym)
4 Samseang Siriluxmuaythai(SiriluxMuayThaiGym)
5 Kenta Suzuki(One's Goal Gym)
6 Akihiko(Shobukai)
7 Atsushi Morishige(Inspired Motion Gym)
8 Satoru(Rabikara Gym)
9 Eiji Kikuchi(PogonaClubGym)
10 Sakai Daishin(Nisshin Kaikan)SuperFether Weight 58.97Kg (130p)
Champion
1 Tatsuking(Okayama Gym)
2 Yuki Chiba(Sclamble Shibuya)
3 Ueda Rajasakulek(RajasaklekMuayThayGym)
4 Kakutani Yusuke(Next Level Shibuya Gym)
5 ShinnosukeNakamura(InspiredMotionGym)
6 Kohki(InspiredMotionGym)
7 Kotaro Zeros(Team Zelus)
8 Joker(Hanazawa Gym)
9 Inada Shosei(ANT Gym)
10 Yamada Ryuya(Hokuryukai Kimitsu GymSuperLightweight 63.50Kg (140p)
Champion Masataka Maeda(RIKIX)
Phetnarin sor.supapon(Okayamagym
Sanekata Takumi(TSK Japan)
1 Eiki Eiwasportgym(Eiwa Sport Gym)
2 Shota Watabe(Team Doragon)
Eimen Goldlife Gym(Goldlife Gym)
Hideyuki Nakamura(One's Goal Gym)
5  Masa(Kuramitsu MuayThai Gym)
 Niwa Keisuke(Free)
Satoru Hashimoto(Hashimoto Dojo)
TaimuSaenchaiGym(SaenchaiMuayThaiGym)
10  Maeda Masataka(Rikix)

SuperWelterWeight 69.85 (154p)
Champion
1 J (TSK Japan)
2 Shimizu Takeru(Free)
3 Phakaow Dabpong 191(Sasiprapa Gym)
4 Eduart Paci(Albania)
5 Akihiro Ghono(Benkei MMA System)
6 Gohou(FightlabJapantopteam)
7 Kadota Akihiro(Buyuukai)
8 Blackthunder Tsuyoshi(Yonago Gym)
9 Quinton Arrenza(Versus Gym)
10 Shigeta Higa(Hanazawa Gym)

Super Middleweight 76.36Kg (168p)         
Champion  
Puiyu Lim(Chaina))
1 Glamor(Malaysia)
2 Shunichi Watabe(TIM MuayThaiGym)
3 Manny Saenchai Gym(Saenchai MuayThaiGym)
4
5
6
7
8
9
10